Årsakssammenheng

Etter norsk erstatningsrett er det tre vilkår for å ha rett til erstatning: 1) det må foreligge et rettslig ansvarsgrunnlag, 2) den skadelidte må være påført et økonomisk tap, og 3) det må være en tilstrekkelig nær årsakssammenheng mellom den skadevoldende hendelsen (ansvarsgrunnlaget) og det økonomiske tapet.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på kravet til årsakssammenheng. Selv om årsakssammenheng ved første øyekast kan virke enkelt å avklare, så ser vi dessverre i praksis at dette reiser kompliserte problemstillinger av både medisinsk og juridisk art.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater