Bilansvarsloven § 2: Gjer-kriteriet

I Norge er alle motorvogner lovpålagt å ha ansvarsforsikring. Bilansvarsloven regulerer erstatningsansvar for skader som motorvogner "gjer". I bilansvarsloven § 2 er det gitt bestemmelser om når bilansvarsloven ikke kommer til anvendelse. I bilansvarsloven § 2 er det bestemt i hvilke situasjoner ansvarsforsikringen til motorvognen ikke er erstatningsansvarlig.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater