Erstatning for advokatutgifter ved pasientskadeerstatning

Artikkelen forklarer reglene for når Norsk pasientskadeerstatning (NPE) dekker dine utgifter til advokatbistand. Dette er en erstatningspost som har stor betydning for deg som søker erstatning, både fordi bistand fra advokat er viktig og fordi det kan bli snakk om betydelige beløp. 

Har du spørsmål om erstatning for advokatutgifter?

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater