Advokat etter personskade?

Er man påført en personskade er det en fordel å la seg bistå av advokat. Mange som har blitt påført en personskade vegrer seg for å ta kontakt med advokat i frykt for at det vil innebære store kostander. Etter en trafikkulykke dekker imidlertid normalt det ansvarlige forsikringsselskapet, rimelig og nødvendige utgifter for at en advokat bistår skadelidte med erstatningssaken.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater