Ulykkesforsikring - begrep

Dersom du blir skadet i en ulykke kan det ha stor økonomisk betydning om du på forhånd har tegnet ulykkesforsikring eller ikke. Ulykkesforsikringene forutsetter at du er påført en varig skade i en ulykke. Behandlingsutgifter dekkes imidlertid uten at skaden er varig. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater