Legevalgets betydning for trafikkskadesaken

Hvis du har blitt skadet i en trafikkulykke, og det er kompliserte medisinske årsaksforhold som må utredes for å fastsette skadens omfang og varighet, må det innhentes en såkalt spesialisterklæring. Dette er en grundig vurdering fra en medisinsk sakkyndig som både undersøker deg som skadelidte, og gjennomgår all relevant dokumentasjon i saken. Deretter leveres spesialisterklæringen til partene i saken, og konklusjonene er ofte helt sentrale i utfallet av erstatningssaken. Legevalgets betydning for trafikkskadesaken kan derfor være avgjørende.