Nakkeskade etter trafikkulykke

Krav om erstatning etter nakkeskade er ofte veldig kompliserte. Dette er fordi nakken i seg selv er komplisert, med mange nerver opp til hjernen. En nakkeskade trenger ikke ha noen objektive funn som legene kan basere en diagnose på.

Når det ikke foreligger objektive funn kan det være vanskeligere å fremme et krav om erstatning. Dette medfører at nakkeskader er veldig vanskelige å forholde seg til for utenforstående, og gjør ofte at personskadeerstatningsoppgjørene med forsikringsselskapene er kompliserte.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater