Skatt – erstatning

Hvert år skjer det arbeidsulykker og trafikkulykker i Norge som fører til personskader. Blir man påført en personskade ved en trafikkulykke eller arbeidsulykke har man rett på erstatning fra bilens ansvarsforsikring eller yrkesskadeforsikringen til arbeidsgiver.

Når man har mottatt et erstatningsoppgjør oppstår spørsmålet om hvilke av erstatningspostene det skal betales skatt av. I denne artikkelen vil jeg gjennomgå erstatningsposter som kan være aktuelle etter en arbeidsulykke eller trafikkulykke og gi en beskrivelse av hvilke av erstatningsposter det skal betales skatt av.  

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater