Trygderettigheter etter trafikkulykke

Trygdeytelsene man kan ha rett på er omfattende. Eventuell erstatning fra en ansvarlig skadevolder/forsikringsselskap vil være et supplement til trygdeytelsene.

Tiden etter skadetidspunktet kan deles inn i tre faser ut fra hvilke trygderettigheter man normalt vil ha krav på. Fasene kan kalles sykepengefasen, arbeidsavklaringspengefasen og uføretrygdfasen.

Felles for disse fasene er at de forskjellige trygdeytelsene har som mål å kompensere for bortfall av inntekt. Hvor stor andel av den bortfalte inntekt som faktisk dekkes varierer imidlertid fra ytelse til ytelse.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater