Advokat ved yrkesskade

Trenger du en advokat ved yrkesskade? Etter en yrkesskade kan de fysiske og psykiske skadefølgene bli betydelige og medføre sykehusopphold, langvarig be handling og bortfall av arbeidsinntekt. For en skadelidte kan det være vanskelig å skulle håndtere sin yrkesskadesak.

Denne artikkelen omhandler fordeler ved bruk av advokat ved yrkesskade og muligheten for å få dekket utgifter til bruk av advokat ved yrkesskade. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater