Avslag på menerstatning

Har du fått avslag på menerstatning? Hvis du har blitt skadet i trafikken eller utsatt for en arbeidsulykke kan du ha krav på menerstatning. Hovedregelen er at du kan kreve full erstatning for ditt økonomiske tap. I noen tilfeller kan du kreve menerstatning i tillegg. Forsikringsselskapet som står ansvarlig for skaden du har pådratt deg, skal også dekke rimelige og nødvendige utgifter til bistand fra advokat. Har du fått avslag på menerstatning kan det være lurt å få en juridisk vurdering av avslaget.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater