Eksplosjonsskade som yrkesskade

Eksplosjoner kan gi svært alvorlige skader, og kan gi krav på yrkesskadeerstatning hvis eksplosjonen rammer deg mens du er i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Foruten de rene fysiske skader, som f.eks. brannskader, hørselsskader mv vil også en eksplosjon kunne oppleves så dramatisk at den gir posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater