Erstatning ved yrkesskade

I denne artikkelen gir vi deg en kort innføring om hva du kan få i erstatning ved yrkesskade. Som yrkesskadet kan det være aktuelt å fremme krav om yrkesskadeerstatning for mange ulike erstatningsposter. Norsk erstatningsrett tilsier at du skal settes i samme økonomiske situasjon som om arbeidsulykken tenkes bort. Under går vi helt kort gjennom hvilke poster du kan få erstattet ved yrkesskade, slik at du kan ha en oversikt over hva du kan kreve. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater