Erstatningsberegning etter yrkesskade

Å foreta en beregning av yrkesskadeerstatning for deg som har vært utsatt for en arbeidsulykke er komplisert, men helt nødvendig hvis du skal få den erstatning du har krav på. Det er i erstatningsberegningen at forsikringsselskapet kan spare mye penger ved å tilby mindre enn hva du har krav på, og derfor er det svært viktig at du lar en advokat som er spesialist se på det tilbudet du har fått.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater