Loss of license - sjøfolk

For å kunne arbeide innenfor enkelte yrker til sjøs kreves det at man oppfyller visse helsekrav og har gyldig helseattest. Oppfyller man ikke de medisinske kravene til helse mister man sin helseattest og får ikke lenger utføre arbeid til sjøs. Det kan være mange grunner til at man mister sin helseattest. Man kan være utsatt for en arbeidsulykke til sjøs, en fritidsulykke eller man kan bli rammet av naturlig sykdom.

Et tap av helseattest og sitt yrke til sjøs vil for mange kunne føre til inntektstap.  Loss of license forsikring, eller lisensforsikring, er en forsikring for å motvirke de økonomiske konsekvensene det er å miste sin helseattest.  

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater