Trailerulykke – erstatning

En trailerulykke vil ofte være en frontkollisjon mellom en trailer/vogntog og en personbil. Kollisjon mellom trailer og personbil vil som oftest være dramatiske trafikkulykker med store personskader. Ofte vil man ønske å søke erstatning etter en trailerulykke.

Er det tale om en møteulykke mellom trailer og personbil vil den relative hastigheten kjøretøyene i mellom ofte være høy, noe som gir et stort skadepotensiale for personene involvert.  Forskjellen i størrelse/tyngde kjøretøyene i mellom medfører at det som oftest er personene i personbilen som blir påført de største skadene ved slike ulykker. Denne artikkelen vil ha fokus på trailerulykke og erstatning.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater