Yrkesskade Advokat Oslo

En yrkesskade er en personskade som følge av en ulykke i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden – arbeidsulykke. Hvis du har en yrkesskade kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. I noen tilfeller kan en yrkesskade få store økonomiske konsekvenser. Da er det viktig å kjenne sine rettigheter ved yrkesskade, og få riktig erstatning i yrkesskadesaken.

Våre yrkesskadeadvokater i Codex Advokat Oslo, har lang erfaring med å håndtere saker om yrkesskade, og kan bistå i din erstatningssak.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater