Yrkesskade på sokkelen

Blir man utsatt for en arbeidsulykke når man er på jobb og påføres en skade, kan livet bli annerledes. Ved arbeidsulykker på sokkelen er det stor fare for store og alvorlige skader. En yrkesskade på sokkelen kan medføre langvarige sykehusopphold, behandling og tap av arbeidsinntekt. Denne artikkelen omhandler hva man kan ha krav på i erstatning etter yrkesskade på sokkelen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater