Yrkesskadeloven

Yrkesskadeforsikringsloven trådte i kraft 1. januar 1990. Formålet med loven er å sikre arbeidstaker økonomisk dersom arbeidstaker under arbeid blir utsatt for en arbeidsulykke eller en yrkessykdom. Yrkesskadeforsikringsloven kalles ofte for yrkesskadeloven. Den korrekte betegnelsen på loven er imidlertid yrkesskadeforsikringsloven.

I Norge er alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Etter yrkesskadeloven er det objektiv erstatningsansvar, dvs. at arbeidstaker har krav på full erstatning selv om ingen har skyld i skaden eller sykdommen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater