Personskadeadvokater: Våre advokater hjelper deg!

Codex Advokat er advokatfirmaet med landets største personskadeavdeling. Våre advokater har lang og inngående erfaring med personskadesaker. Vi holder til i Oslo, men er landsdekkende.

- Størst innen personskade og erstatning

Vi forhandler med forsikringsselskapene, møter dem ofte i retten og oppnår gode erstatningsoppgjør.

Få erstatningen du har krav på

Er du blitt personskadet kan det være vanskelig å finne ut av hvilke rettigheter du har i forhold til bl.a. forsikringsselskap og NAV.

Vår erfaring med personskadesaker viser at den som har en personskade har stort behov for informasjon om sine rettigheter, og behov for hjelp til å få utbetalt erstatning.

Les mer her om gangen i en sak om personskade, eller hvorfor du bør bruke advokat ved personskade. Les også om hvordan en personskade vurderes av forsikringsselskapene.

Du skal ikke stole på den informasjon og de forslag om eksempelvis lege/spesialist som forsikringsselskapene kommer med. Regelverket er også komplisert, og derfor er det viktig så tidlig som mulig å komme i kontakt med advokat.

Våre advokater bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på.  Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand , jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved personskade.