• Hovedside

Velkommen til Norges største personskadeavdeling

Våre personskadeadvokater er spesialister innen erstatning og forsikring og har lang og inngående erfaring med trafikkskader, yrkesskader og pasientskader.


Vi forhandler med forsikringsselskapene og NPE på vegne av de skadelidte. Vi møter dem ofte i retten, og oppnår gode resultater. Vi holder til i Oslo, men er landsdekkende.

Personskadeadvokater no small picture

Mer om Codex Advokat

Mer om våre tjenester:

Topp Banner 800x391 last ned i jpg 3
Trafikkskade
Får du en trafikkskade vil du kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet. En trafikkskade kan påføre deg utgifter og økonomisk tap i form av tapte inntekter, i verste fall resten av livet. Våre advokater hjelper deg med å få den erstatningen du har krav på.
Les mer
Personskadeadvokater yrkesskade 1
Yrkesskade
En yrkesskade kan gi deg et økonomisk tap, som inntektstap, økte utgifter eller tapt evne til å gjøre hjemmearbeid. I verste fall gjør yrkesskaden at du står utenfor yrkeslivet resten av livet. Vi bistår deg med rett erstatningskrav.
Les mer
PERS Pasientskade Topp Banner Forening logo
Pasientskade
Har det blitt begått feil i medisinsk behandling du har mottatt, slik at du har fått en pasientskade, kan du ha krav på pasientskadeerstatning fra NPE. Våre advokater kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.
Les mer
En dame sitter på bakken sammen med en hund
Forsikringsrett
Forsikringssaker har stor betydning for de involverte. Sakene kan reise kompliserte problemstillinger, og dreier seg ofte om store verdier. Vi bistår deg gjennom hele saken, og hjelpe deg slik at du får den erstatningen du har krav på.
Les mer
Personskadeadvokat trygderett 1
Trygderett
Folketrygden er et sosialt stønadssystem med formål om å gi økonomisk trygghet, og å motvirke forskjeller i samfunnet. Våre advokater gjør en vurdering av NAV sitt vedtak og bistår deg i klageprosessen.
Les mer
Voldsoffererstatning
Voldsoffer
Dersom du blir utsatt for en straffbar handling, og blir påført en personskade som følge av handlingen, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Vi veileder deg trygt gjennom søknadsprosessen til Kontoret for voldsoffererstatning
Les mer
Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater