Folketrygdloven

Lov om erstatning ved folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr. 19
Folketrygdloven skal regulere det nasjonale forsikringssystemet som ble innført i 1967. Alle som er bosatt i Norge er pliktede til å være medlem av folketrygden. Det er arbeids- og velferdsetaten (NAV) som administrerer mesteparten av folketrygden.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater