Ervervsmessig uførhet

Dersom du er så uheldig å bli ervervsmessig ufør som følge av skade eller sykdom kan de økonomiske konsekvensene bli store. Det er derfor veldig viktig å kjenne til hvilke rettigheter du har.

Begrepet ervervsmessig uførhet brukes som regel om det tilfellet at inntektsevnen er nedsatt. Graden av ervervsmessig uførhet, samt alder og tidligere inntekt har særlig betydning for dine rettigheter.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater