Årsakssammenheng

I norsk erstatningsrett er det et krav om årsakssammenheng. Selv om årsakssammenheng ved første øyekast kan virke enkelt å avklare, så ser vi dessverre i praksis at dette reiser kompliserte problemstillinger av både medisinsk og juridisk art. I denne artikkelen redegjøres det for kravet til årsakssammenheng.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater