Yrkesskade

Med yrkesskade menes skade og sykdom som følger av en arbeidsulykke. Skadebegrepet omfatter også dødsfall. Med arbeidsulykke menes en plutselig hendelse eller begivenhet. Ulykkesbegrepet dekker ikke bare alvorlige hendelser som det i alminnelig språkbruk er å betegne som ulykke, så som eksplosjoner og fall fra stor høyde. Det dekker også for eksempel skade som oppstår ved at arbeidstaker glir på glatt underlag eller kommer i forkjært stilling som følge av at et tak glipper. Får du en yrkesskade etter en arbeidsulykke vil du kunne ha krav på erstatning.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater