Våre resultater

Codex Advokat Oslo AS, våre resultater

Våre advokater oppnår gjennomgående gode resultater. Alle saker er individuelle, og hva en personskadet har fått i erstatning i sin sak vil derfor ikke i seg selv ha betydning for din sak. Her er likevel et lite utdrag fra noen av våre saker og de resultater vi har oppnådd.

Kontakt oss om du ønsker å få anslag på din erstatning.