Våre fagområder

Våre primære områder innenfor personskade er erstatningssaker innenfor trafikkskade og yrkesskade. Vi bistår også ved pasientskadesaker, voldsoffersaker og andre typer erstatningskrav. Ta kontakt med en av våre advokater i dag og la oss hjelpe deg få den erstatningen du har krav på.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

En mann prater i telefonen utenfor en bil. Foto
Trafikkskade
Får du en trafikkskade vil du kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet. En trafikkskade kan påføre deg utgifter og økonomisk tap i form av tapte inntekter, i verste fall resten av livet. Våre advokater hjelper deg med å få den erstatningen du har krav på.
Les mer
En mann dypper en malekost i maling. Foto
Yrkesskade
En yrkesskade kan gi deg et økonomisk tap, som inntektstap, økte utgifter eller tapt evne til å gjøre hjemmearbeid. I verste fall gjør yrkesskaden at du står utenfor yrkeslivet resten av livet. Vi bistår deg med rett erstatningskrav.
Les mer
En dame sitter i en seng med en kaffekopp. Foto
Pasientskade
Har det blitt begått feil i medisinsk behandling du har mottatt, slik at du har fått en pasientskade, kan du ha krav på pasientskadeerstatning fra NPE. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.
Les mer
En dame sitter i rullestol utenfor en bil. Foto
Trygderett
Folketrygden er et sosialt stønadssystem med formål om å gi økonomisk trygghet, og å motvirke forskjeller i samfunnet. Vi gjør en vurdering av NAV sitt vedtak og bistår deg i klageprosessen.
Les mer
En mann og en dame gir hverandre en klem. Foto
Voldsoffer
Dersom du blir utsatt for en straffbar handling, og blir påført en personskade som følge av handlingen, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Vi veileder deg trygt gjennom søknadsprosessen til Kontoret for voldsoffererstatning
Les mer
En dame sitter på bakken sammen med en hund. Foto
Forsikringsrett
Forsikringssaker har stor betydning for de involverte. Sakene kan reise kompliserte problemstillinger, og dreier seg ofte om store verdier. Vi bistår deg gjennom hele saken, og hjelpe deg slik at du får den erstatningen du har krav på.
Les mer

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater