Pasientskadeloven: Dette er reglene

Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) av 15. juni 2001 nr. 53.

Pasientskadeloven regulerer hva som er en pasientskade, hvem som anses ansvarlig ved en pasientskade, hvordan et krav ved pasientskade behandles og hvilke klagemuligheter som foreligger samt prosedyrer for domstolsprøving. Spørsmålet om man i Norge burde ha særlige regler om erstatning ved pasientskader ble aktualisert allerede i 1975 og det har vært en kontinuerlig utvikling frem til dagens lovverk.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater