Har du fått godkjent pasientskade?

Design uten navn 2022 08 01 T142251 460

Har du fått foreløpig svar fra NPE om godkjent pasientskade? Da er det godt å vite at vi Codex Advokat har lang erfaring med å bistå skadelidte i erstatningsberegningen. Det kan dreie seg om flere millioner kroner, og våre spesialiserte pasientskadeadvokater vil kjempe for at du får den erstatningen du har krav på.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
01/08/2022

Hva kan du få utbetalt i erstatning etter godkjent pasientskade?

Størrelsen på erstatningen avhenger av det økonomiske tapet man er påført som følge av pasientskaden.

Aktuelle erstatningsposter er:

 • inntektstap
 • merutgifter
 • erstatning for redusert hjemmearbeidsevne.

Det kan også foreligge grunnlag for erstatning for ikke økonomisk tap i form av menerstatning. Ved godkjent pasientskade før fylte 16 år, vil barneerstatning være aktuelt. Ved dødsfall kan erstatning for tap av forsørger og begravelsesutgifter være aktuelle erstatningsposter også.

Hvordan fungerer erstatningsberegningen i NPE?

Erstatningsberegningen etter godkjent pasientskade kan by på mange kompliserte spørsmål av både praktisk, juridisk og medisinsk art.

Codex Advokat hjelper deg med:

 • Utrede og fremme erstatningskravet ditt
 • Gi råd om hvilken dokumentasjon som bør fremlegges
 • Bistå med kommentarer og innspill til NPEs behandling av saken
 • Bistå i forhandlinger med NPE om erstatningens størrelse
 • Oppnå riktig erstatningsoppgjør

Har du krav på å få dekket utgifter til advokat?

✔ Godt å vite!
NPE dekker dine advokatutgifter i forbindelse med den videre behandlingen av erstatningssaken din.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med NPE.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med NPE, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

"Jeg rettet en henvendelse til Codex advokatene på deres nettsider og fikk umiddelbart respons i form av en hyggelig telefonsamtale fra senioradvokat Ingrid Moe Børseth som tok saken umiddelbart.

Hun gikk straks gjennom saksdokumentene og innhentet oppdaterte dokumenter for å underbygge ett krav. Hun kontaktet så NPE der hun kommenterte NPEs tilbud som hun mente var svært feilaktig. Etter hennes kommentarer tok NPE umiddelbart kontakt med Børseth og beklaget det opprinnelige forslaget. NPE kom deretter med et langt høyere tilbud. Børseth mente imidlertid fortsatt at jeg ikke hadde mottatt korrekt erstatning og sendte nye kommentarer til NPE. Etter dette høynet NPE erstatningen igjen i sitt endelige vedtak.

For å gjøre historien kort, endte erstatningsutmålingen i at jeg både fikk utbetalt menerstatning i henhold til Børseths anførsler, og ytterligere erstatning for allerede påførte og fremtidige kostnader samt redusert hjemmearbeidsevne. Erstatningen ble utbetalt innen en uke."

- Inge Eide, klient i Codex Advokat

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater