Bilansvarsloven

Bilansvarsloven, eller "lov om ansvar for skade som motorvogn gjer" som er lovens fulle navn, ble vedtatt 3. februar 1961 og gjaldt fra 1. juni samme år. Loven regulerer den skadelidtes erstatningsrettslige stilling når skaden er voldt av en motorvogn, og om ansvaret for trafikkforsikringsselskapet.

Det er særlig tre regler som er sentrale i bilansvarsloven: For det første at motorvognen har et ubetinget erstatningsansvar uavhengig av om noen har utvist skyld. Dette omtales som det objektive bilansvaret. For det andre forsikringsplikten, som innebærer at alle motorvogner plikter å ha ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvaret. Slik forsikring omtales som trafikkforsikring eller bilansvarsforsikring. For det tredje at de skadelidte kan kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet som har forsikret motorvognen.

Denne artikkelen gir en presentasjon av loven, og med henvisninger videre til nærmere omtale av enkelte lovbestemmelser/paragrafer.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater