Fremtidig inntektstap

Har man vært utsatt for en personskade vil man kunne få et fremtidig inntektstap ved at man får en redusert arbeidsevne. Inntektstapet skadelidte har fra personskaden gjøres opp og frem til pensjonsalder, kalles fremtidig inntektstap. Erstatning for fremtidig inntektstap skal altså dekke det tap av inntekt skadelidte vil ha fått gjennom resten av arbeidslivet, hvis vedkommende ikke hadde blitt rammet av skaden.

Denne artikkelen omhandler hva fremtidig inntektstap er, og hvordan fremtidig inntektstap beregnes.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater