Tapsbegrensningsplikten du taper på

En dame ligger sovende i en sofa med et pledd over seg. Foto

Dersom du blir utsatt for en personskadede har du en tapsbegrensningsplikt, men forsikringsselskapene bruker ofte dette mot skadelidte senere for å gi minst mulig erstatning. Forsikringsselskapene legger også stor vekt på journalnotater, og skadelidte bør derfor være oppmerksomme på hvordan de noterer ned sine plager. Hvordan får du erstatningen du har krav på?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
31/03/2023

Tapsbegrensningsplikten ved personskade

Som personskadet etter en trafikkulykke eller en arbeidsulykke har du en tapsbegrensningsplikt. Dette innebærer f.eks. at du må forsøke å jobbe helt eller delvis dersom du er i stand til det før du kan kreve noe inntektstap dekket fra forsikringsselskapet. Forsikringsselskapene er veldig flinke til å informere deg om denne tapsbegrensningsplikten.

Forsikringsselskapenes vektlegging av journalnotater

Det forsikringsselskapene ikke informerer deg om er at hvis du gjør ditt beste for å begrense tapet ditt, så vil forsikringsselskapet senere bruke dette mot deg for å gi deg minst mulig erstatning. Det typiske eksempelet er at du trosser smertene og forsøker å jobbe mest mulig. Da vil forsikringsselskapene uten unntak hevde at du ikke har smerter etter ulykken, eller at de i alle fall ikke kan være særlig plagsomme ettersom du klarer å jobbe.

Hvis du i tillegg til å jobbe, også unnlater å oppsøke lege ofte og få notert ned i journalen din hvordan du plages av smerter, risikerer du at det blir veldig vanskelig å få erstatning dersom du på grunn av ulykken likevel ikke klarer å fortsette å jobbe. Forsikringsselskapene har i alt for mange saker fått domstolene med seg på at journalene dine er helt sentrale i vurderingene av om du har fått en skade eller ikke.

Hvordan forsikringsselskapene behandler skadelidte

Det er vår oppfatning at forsikringsselskapene går uetisk langt i sin vektlegging av journalnotater og behandling av skadelidte som oppriktig forsøker å fungere i arbeidslivet etter en ulykke men som etter en tid finner ut at de likevel ikke klarer å jobbe som tidligere. Dette er forhold du må ta høyde for dersom du sitter igjen med betydelige smerter etter en trafikkulykke men likevel lurer på om du skal prøve å jobbe igjen. Selskapet vil bruke dette mot deg hvis du senere krever erstattet inntektstapet ditt.

Hva gjør våre advokater for deg?

Alle erstatningssaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Sitat fra Finn

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater