Hva betyr grov uaktsomhet?

En mann sitter på en sykkel og holder telefonen sin i hånden. Foto

Dersom du er påført skade som følge av grov uaktsomhet, kan du ha krav på oppreisningserstatning. Men hva menes egentlig med begrepet "grov uaktsomhet"?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/03/2023

Hva menes med grov uaktsomhet?

[Definisjon:] Grov uaktsomhet er en betegnelse på skyldgrad som i erstatnings- og forsikringsretten innebærer at den aktuelle handling eller unnlatelse innebærer et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte.

I visse tilfeller oppstiller rettsordenen et skille mellom:

a) simpel uaktsomhet
b) grov uaktsomhet

Grov uaktsomhet: betydning i erstatningsretten

Skillet mellom disse to formene for skyldgrad har i erstatningsretten betydning på flere områder.

 1. For det første har skadelidte bare krav på oppreisning dersom skaden er voldt ved forsett eller grov uaktsomhet.
 2. For det andre er skadevolderens ansvar og forsikringsselskapets regress utvidet i slike tilfeller.

For at en handling skal kunne karakteriseres som grov uaktsom, må det altså dreie seg om en opptreden som er sterkt klanderverdig, hvor vedkommende altså er vesentlig mer å klandre enn hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Hvis du mistenker at du er påført skade som følge av grov uaktsomhet, hjelper våre advokater deg med å fremskaffe bevis for at handlingen var grovt uaktsom, og fremmer krav om oppreisningserstatning på dine vegne.

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Ha kontakt med ansvarlig forsikringsselskap
 • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken
 • Vurdere årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
 • Vurdere spesialistvalg
 • Forhandle om erstatningsnivået
 • Vurdere eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet

Grensedragningen mellom simpel uaktsomhet og grov uaktsomhet kan ofte være vanskelig og det kan derfor lønne seg å ta kontakt med en advokat med spesialisering innenfor området.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Karin

"Jeg var klient hos Codex og Line Ronander i mer enn fem år. Saken har vært omfattende og tidvis svært krevende, både for meg og advokatfirmaet.

Likevel; i hele denne perioden har jeg ved enhver anledning møtt seriøsitet og raushet i rikt monn. Og en oppriktig medfølelse mens tålmodigheten min gang på gang har blitt satt på prøve, når motparten har jobbet imot oss.

Det endte godt, og de viste, om mulig, enda større begeistring enn undertegnede. Jeg anbefaler Codex og Line Ronander på det varmeste."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om gangen i en personskadesak.
 • Du får innledende råd og anbefalinger i din sak.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater