Skadeserstatningsloven

Skadeserstatningsloven (LOV-1969-06-13-26) inneholder regler om erstatning for skade på person eller ting. Skadeserstatningsloven er inndelt i 6 kapitler. Kapittel 1 og 2 regulerer blant annet ulike former for ansvarsgrunnlag. Kapittel 3 omhandler erstatning for skade på personer, og regler om utmåling. Kapittel 4 omhandler erstatning for tingsskade og annen formuesskade. Kapittel 5 har regler om blant annet medvirkning og lemping. Kapittel 6 inneholder generelle avsluttende bestemmelser om blant annet lovens ikrafttredelse.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater