Forsikringsrett

Forsikringsrett og forsikringssaker, Codex Advokat Oslo AS

Forsikringssaker har stor betydning for de involverte. Sakene kan reise kompliserte problemstillinger, og dreier seg ofte om store verdier. Forsikringsselskapene har ekspertise og ressurser selv, og de som rammes av en skade føler ofte behov for bistand. En dyktig og spesialisert advokat vil være en god støttespiller, og kan være med å sikre at du får den erstatningen du har krav på. 

Våre advokater kan bistå i alle typer forsikringssaker, både for bedrifter og privatpersoner. Codex Advokat har flere advokater som er spesialisert på forsikringsrett og erstatningsrett, og vi har til enhver tid saker mot alle forsikringsselskapene. Vi har advokater med både spesialutdanning i forsikringsrett fra universitet, og arbeidserfaring fra landets største forsikringsselskaper.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater