Rettshjelpsforsikring: Kan du få gratis advokat?

To damer sitter i en sofa og prater

Dersom du er utsatt for en personskade vil det normalt være anbefalt å få bistand av advokat i erstatningssaken. Mange unnlater å kontakte advokat i frykt for at det vil være kostbart. De aller fleste har imidlertid rettshjelpsforsikring, kanskje uten å være klar over det, som kan dekke utgifter til juridisk bistand. I Norge er rettshjelpsforsikring innbakt i din alminnelige innboforsikring eller ansvarsforsikringen til bilen som du var fører av.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
16/08/2022

Når kan du anvende rettshjelpsforsikringen?

Rettshjelpsforsikringen kan utløses og anvendes når det oppstår en tvist. Det foreligger som regel en tvist dersom kravet ditt bestrides eller avslås, helt eller delvis, av motparten. Et typisk eksempel på når tvist er oppstått er dersom forsikringsselskapet avslår ditt krav om erstatning eller utbetaler mindre i erstatning enn det du mener at du har krav på.

Det er ingen formelle krav til avslaget, som f.eks. skriftlighet for at tvist er oppstått. Også lengre passivitet fra motparten kan i noen tilfeller medføre at det foreligger en tvist.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vurderer om det er grunnlag for å søke om dekning av advokatutgifter under rettshjelpsforsikringen, og vil også kunne hjelpe til med å søke om dekning av advokatutgifter under rettshjelpsforsikringen.

Er det unntak fra når rettshjelpsforsikringen kan anvendes?

De aller fleste rettshjelpsforsikringer har unntak for noen tvister som ikke dekkes. Det vanligste er at rettshjelpsforsikringen ikke dekker arve- og familietvister og tvist i forbindelse med arbeidsforhold. I forsikringsvilkårene til din innboforsikring er det listet opp hvilke tvister som ikke gir rett på rettshjelpsforsikring.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å vurderer om rettshjelpsforsikringen er aktuell i din sak.

Andre rettshjelpsforsikringer som finnes innbakt i f.eks. boligforsikring og bilforsikring din gjelder kun for tvister i forbindelse med den forsikrede eiendommen eller dersom du var fører av kjøretøyet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å vurdere hvilken forsikring det skal søkes om rettshjelpsforsikring fra i din sak.

Hvor mye dekker rettshjelpsforsikringen?

Hvor mye rettshjelpsforsikringen dekker av utgifter til advokatbistand vil kunne variere noe mellom forsikringsselskapene. Det er likevel vanlig at forsikringssummen er på kr. 100.000,- og egenandelen på kr. 4.000,- samt 20 % av det overskytende utgiftene for advokatbistand. Det fremgår av forsikringsvilkårene til din innboforsikring hvor mye av advokatutgiftene som kan dekkes av ditt forsikringsselskap.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å beregne egenandelen du må betale og kreve det øvrige av advokatutgiftene dekket under din rettshjelpsforsikring.

Hvilken frist gjelder for å få rettshjelpforsikring?

Forsikringsselskapet hvor du har rettshjelpsforsikring må få melding om den oppståtte tvisten. For å få dekning under rettshjelpsforsikringen er det krav om at tvisten er meldt til rettshjelpsforsikringen innen ett år etter at tvisten oppstod.

Hva er konsekvensen av å ikke opprettholde fristen?

Dersom det meldes om tvisten for sent får du ikke dekning under rettshjelpsforsikringen.

Hva gjør våre advokater for deg?

Dersom du er utsatt for en personskade, og det oppstår tvist med motparten, anbefaler vi at du rådfører deg med en advokat. Personskadesaker byr ofte på vanskelige spørsmål, og kan ta lang tid å behandle. Våre personskadeadvokater har lang og bred erfaring med å behandle personskadesaker. Ta gjerne kontakt med en av våre personskadeadvokater i dag, for en uforpliktende samtale.

Husk på at i personskadesaker skal det ansvarlige forsikringsselskapet normalt dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand før tvist har oppstått.

Bli kjent med våre personskadeadvokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater