Arv og forsikring

Har man vært utsatt for en trafikkulykke eller yrkesskade og blitt påført en personskade har man rett på erstatning fra bilens ansvarsforsikring eller arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Det er den som har blitt påført en personskade som har rett på erstatning fra forsikringsselskapet. Behandlingen av en personskadesak kan ta lang tid og noen ganger flere år. Enkelte ganger skjer det at skadelidte dør før erstatningssaken er gjort opp. Hva skjer med erstatningskravet dersom skadelidte dør før personskadesaken er gjort opp? Går erstatningskravet i arv til skadelidtes arvinger?

Denne artikkelen omhandler hva som skjer med et erstatningskrav hvis skadelidte dør før erstatningssaken er gjort opp. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater