Erstatning ved personalforsikring

Mange arbeidsgivere har tegnet frivillig personalforsikring for de ansatte. En personalforsikring overlapper yrkesskadeforsikringen, og stiller deg som arbeidstaker omtrent som om skaden skulle ha oppstått på arbeidet også hvis du skader deg på fritiden.

Ikke alle er klar over at man er omfattet av en personalforsikring, eller hva den innebærer. Forsikringen har ofte forskjellige navn, som personalgarantiforsikring, trygghetsforsikring, garantiforsikring med mer.

Blir du utsatt for en ulykkesskade på fritiden er det viktig å melde fra til arbeidsgiver, og forhøre seg om bedriften man jobber for har tegnet en slik forsikring.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater