Erstatning ved personalforsikring

En mann står langs en vei og ser på telefonen sin

Det er mange arbeidsgivere som tegner frivillige personalforsikringer for sine ansatte, som en del av de goder man har i jobben. En slik forsikring gir deg som arbeidstaker rett til erstatning, selv om skaden skjer på fritiden

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
01/09/2022

Hva er personalforsikring?

Ikke alle er klar over at man er omfattet av en personalforsikring som kan gi rett til erstatning, eller hva en slik forsikringsordning innebærer. Forsikringen har ofte forskjellige navn, som personalgarantiforsikring, trygghetsforsikring, garantiforsikring med mer.

De fleste norske forsikringsselskapene tilbyr personalforsikringer til arbeidsgivere for sine ansatte, som i tillegg til yrkesskade inneholder forsikringsdekninger som er frivillige å tegne. I tillegg kan det ofte tegnes en mer omfattende heltids ulykkesforsikring enn det som følger av yrkesskadeforsikringsloven om du skulle skade deg.

Med en personalforsikring er man tilnærmet like godt sikret ved ulykker på fritiden som om ulykken hadde skjedd på arbeid og var omfattet av lovbestemt yrkesskadeforsikring.

Erstatningsposter ved personalforsikring

De fleste norske personalforsikringene gir rett til dekning av merutgifter inntil en viss størrelse, som merutgifter til medisinsk hjelp og utstyr og merutgifter til advokatbistand – i tillegg fremtidige merutgifter. Den viktigste erstatningsposten ved personalforsikring er en rett til dekning av inntektstap, både påført tap og fremtidig inntektstap.

Mange personalforsikringer gir rett til erstatning for fremtidig inntektstap som er relativt lik lovbestemt yrkesskade.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å beregne hvilken erstatning du har krav på.

Melding av personalforsikring

Blir du utsatt for en ulykkesskade på fritiden er det viktig å melde fra til arbeidsgiver, og forhøre seg om bedriften man jobber for har tegnet en slik forsikring.

Etter vår erfaring har mange arbeidsgivere god rutine med å melde fra ulykkesskader på fritiden til forsikringsselskapet, men det er dessverre ikke alle som følger opp. Det er derfor viktig å selv gjøre undersøkelser om du har en personalforsikring i ditt arbeidsforhold.

Får du dekket advokatutgiftene?

En viktig forskjell fra andre ulykkesforsikringer er at personalforsikring som regel har dekning for utgifter til advokatbistand ovenfor forsikringsselskapet inntil et bestemt beløp.

Dette gjør at den som er skadet kan engasjere en erfaren og spesialisert advokat som har kjennskap til erstatningsoppgjør etter personalforsikring. En spesialisert advokat kan i mange tilfeller bidra til at du får korrekt og riktig erstatning som følge av ulykken.

Vi i Codex Advokat har lang og spesialisert erfaring med erstatningsoppgjør i personalforsikringssaker for klienter over hele landet.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater