Innboforsikring: Din [Guide] fra advokaten

En dame holder rundt en mann på et kjøkken. Foto

Hovedformålet med en innboforsikring er sikring av verdiene dine. I denne forbindelse er det viktig å ha oversikt over hva du måtte ha/eie. Dersom et forsikringstilfelle oppstår (brann, tyveri e.l.), så er det forsikringstaker som overfor forsikringsselskapet må kunne dokumentere hvilke gjenstander/verdier som har gått tapt.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
07/02/2023

Hva er innboforsikring?

Innboforsikring er en forsikringsdekning som skal sikre eiendeler og verdigjenstander mot brann og tyveri (tyveri for eks. ved innbrudd).

Det er viktig å vite at en innboforsikring også kan inneholde rettshjelpsforsikring som kan dekke advokatutgifter dersom tvist oppstår med forsikringsselskapet.

ⓘ 
Erstatningsoppgjør knyttet til en innboforsikring kan være en krevende prosess.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom erstatningsoppgjøret, samt bistå deg dersom en tvist oppstår.

Hvordan sikre verdiene du eier?

Du bør skrive lister/oversikter over dine eiendeler/verdier, eventuelt ta bilder. Du kan for eksempelvis lage oversikt over hva du måtte ha i hvert enkelt rom. Har du kvitteringer vil det gjøre det enklere å verdisette gjenstandene.

Dersom du tar bilder kan disse lagres i skyløsninger slik at de kan lastes ned når du trenger dokumentasjon å legge frem for forsikringsselskapet.

Dersom du har verdifulle enkeltgjenstander bør du innhente en takst/verdivurdering, eventuelt tegne en egen verdisakforsikring på den/de aktuelle gjenstanden/e.

Innboforsikring kan være aktuelt også ved andre skadetyper som for eksempel naturskade / ekstrem-vær.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater kjenner til særreglene som kommer til anvendelse ved naturskade, og bistår deg i din sak.

Ved naturskade gjelder er det særlige regler knyttet til skadeoppgjøret. Her er det to typer erstatningsordninger som kan komme til anvendelse, privat forsikring eller gjennom en offentlig ordning – Statens naturskadefond.

Får du dekket advokatutgifter?

Rettshjelpsforsikring er inkludert i andre forsikringsdekninger, for eks. innboforsikring eller bilforsikring.

Det er vilkår som må være oppfylt før en rettshjelpsforsikring kan komme til anvendelse – det må foreligge tvist.

Tvist betyr at du overfor forsikringsselskapet har fremsatt krav som har blitt avvist fra forsikringsselskapets side.

Det er viktig å aktivere rettshjelpsforsikringen så tidlig i saksforløpet som mulig. Dette fordi rettshjelpsforsikringen bare kan komme til anvendelse for advokatutgifter mm fra tvistetidspunktet og fremover i tid

Rettshjelpsforsikringen kan dekke utgifter til advokat, rettsgebyr, vitner, dokumentasjon via takstmann/sakkyndig mm.

De vanligste tvistene oppstår i forbindelse med kjøp og salg av bil, bolig og håndtverkertjenester. Oppstår det tvist i en slik sammenheng vil rettshjelpsforsikring som regel kunne komme til anvendelse – uavhengig om du er kjøper eller selger.

Yrkesskade og arbeidsrettslige tvister

De fleste forsikringsselskap/rettshjelpsforsikringer har unntak for tvister som har sammenheng med yrke. Det betyr at tvister som har opphav i yrkesskade eller arbeidsrettslige problemstillinger er unntatt fra dekning.

Noen forsikringsselskap dekker imidlertid rettshjelp også i slike tvister slik at det er viktig å sjekke vilkårene for rettshjelp i din konkrete sak.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater innhenter og gjennomgår forsikringsvilkårene i din sak og sjekker om rettshjelpsforsikring kan komme til anvendelse.

Hva gjør våre advokater for deg?

Når vi påtar oss et oppdrag sjekker vi alltid om dekning av advokatutgifter gjennom en forsikring/rettshjelpsforsikring er mulig, og Codex tar dialogen både med forsikringsselskap og motpart.

Codex Advokat Oslo AS er en av Norges største aktører innen forsikringsrett og vi har lang erfaring med innboforsikring og tvister som kan oppstå i den sammenheng.

Bli kjent med våre advokater i dag

"Fikk hjelp av Codex advokat Oslo AS i min pasientskadesak. Jeg ble representert av Advokat Line Naja Ronander som gjorde en fantastisk flott jobb for meg.

Hun var imøtekommende, blid og veldig flink til å lytte på det jeg hadde å si, for så å bringe dette frem for Norsk Pasient erstatning.
Jeg fikk til slutt en erstatning jeg ble godt fornøyd med.

Vil absolutt anbefale firmaet og denne advokaten til andre."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får gratis førstekonsultasjon
 • Du får informasjon om gangen i en personskadesak
 • Du får innledende råd og anbefalinger i din sak
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater