Voldsoffererstatningsloven

Voldsoffererstatningsloven (voerstl), lov 2001-04-20-13.

Dersom man blir skadet etter en straffbar handling (overfalt, slått ned, utsatt for seksuelle overgrep e.l.) kan man ha rett på voldsoffererstatning.

Voldsoffererstatning er en statlig erstatningsordning.  Det er Kontoret for voldsoffererstatning som behandler søknader om voldsoffererstatning.

Voldsoffererstatningsloven har blitt endret flere ganger.  Endringene har hatt virkning fra 1. januar 2008, 2009 og 2011.  Tidspunktet for når man var utsatt for en straffbar handling som førte til personskade kan ha betydning for hvilke regler som kommer til anvendelse. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater