Invaliditetstabellen

Invaliditetstabellen brukes til å fastsette varig medisinsk invaliditetsgrad. Dette brukes igjen for å fastsette hva du kan ha krav på i ménerstatning. Invaliditetstabellen er en del av en egen forskrift for yrkesskadesaker, men den brukes også ved andre typer skade.

Hva har du krav på i ménerstatning?

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater