Hvordan klage på vedtak fra NPE?

Design uten navn 2022 08 01 T143148 559

Hva gjør du når NPE har avslått din søknad om pasientskadeerstatning? Eller kanskje har NPE fattet vedtak om erstatningens størrelse, men du er ikke fornøyd med erstatningsbeløpet? I begge tilfeller kan du påklage vedtaket til Helseklage. Vi bistår deg som skadelidt under selve klagebehandlingen.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
01/08/2022

Hva er fristen for å klage på vedtaket fa NPE?

Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet du mottok vedtaket.

Hvordan fungerer klagebehandlingen?

En klageprosess kan by på mange kompliserte medisinske- og juridiske spørsmål. Da er det godt å vite at Codex Advokat er din erfarne støttespiller i prosessen.

Codex Advokat hjelper deg med:

 • Vurdering av behovet for ytterligere dokumentasjon
 • Vurdering av behovet for ytterligere utredning
 • Utforming av klage
 • Tips om valg av sakkyndig, dersom det skulle være aktuelt

Har du krav på å få dekket utgifter til advokat?

✔ Godt å vite!

Dersom klagen fører helt eller delvis frem, får du dekket hele eller deler av dine advokatutgifter.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med NPE.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med NPE, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

"Jeg rettet en henvendelse til Codexadvokatene på deres nettsider og fikk umiddelbart respons i form av en hyggelig telefonsamtale fra senioradvokat Ingrid Moe Børseth som tok saken umiddelbart.

Hun gikk straks gjennom saksdokumentene og innhentet oppdaterte dokumenter for å underbygge ett krav. Hun kontaktet så NPE der hun kommenterte NPEs tilbud som hun mente var svært feilaktig. Etter hennes kommentarer tok NPE umiddelbart kontakt med Børseth og beklaget det opprinnelige forslaget. NPE kom deretter med et langt høyere tilbud. Børseth mente imidlertid fortsatt at jeg ikke hadde mottatt korrekt erstatning og sendte nye kommentarer til NPE. Etter dette høynet NPE erstatningen igjen i sitt endelige vedtak.

For å gjøre historien kort, endte erstatningsutmålingen i at jeg både fikk utbetalt menerstatning i henhold til Børseths anførsler, og ytterligere erstatning for allerede påførte og fremtidige kostnader samt redusert hjemmearbeidsevne. Erstatningen ble utbetalt innen en uke."

- Inge Eide, klient i Codex Advokat

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater