Trygderett

Trygderett
Trygderett er betegnelsen på det norske velferdssystem som gir deg ulike rettigheter i ulike livssituasjoner. Dette gjelder for eksempel dersom du er arbeidsledig, hvis du skal ut i foreldrepermisjon, eller påføres en skade eller sykdom som gjør at du ikke lengre kan være i arbeid. Men hvilke rettigheter har du krav på, og når? For å gi deg en grundig oversikt, har vi laget en omfattende «Guide i trygderetten».

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater