Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Mann sitter på en stubbe ute i naturen

Har du vært sykemeldt i over 52 uker og er usikker på dine trygderettigheter etter utløpet av sykepengeutbetalingene? Du kan i mange tilfeller ha krav på å få trygdeytelser videre i form av arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre at du har inntekt selv om du har fått en sykdom eller skade som fører til nedsatt arbeidsevne. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater