Uføretrygd ved yrkesskade

Har du varig nedsatt arbeidsevne etter en arbeidsulykke, kan du ha rett til uføretrygd fra Nav etter særlig gunstige regler. Du kan også ha krav på privat uførepensjon via din pensjonsordning. I denne artikkelen skal vi gjennomgå hvordan uføretrygd beregnes ved yrkesskade, hvilke uføregrad du kan få og om du kan ha rett til ytterligere erstatning fra forsikringsselskapet til arbeidsgiver.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater