Hva innebærer det å være ung ufør?

En mann sitter overfor en dame og prater. Foto

Har du fått en varig reduksjon i arbeidsevnen og skal søke om uføretrygd? Det er viktig å være klar over at du kan ha rett til høyere uføretrygd dersom du er ung ufør (født ufør eller har blitt ufør i ung alder). Når kan du ha rett på uføretrygd?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/02/2023

Særskilte regler for ung ufør: Hvordan påvirker det beregningen av uføretrygd?

Uføretrygd skal være en erstatning for bortfall av inntekt som skyldes arbeidsuførhet.

For å ha rett til å få uføretrygd må du som hovedregel oppfylle disse vilkårene:

 • Du må være mellom 18 og 67 år.
 • Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene før du ble syk.
 • Sykdom og/eller skade må være hovedårsaken til at inntektsevnen din er nedsatt.
 • Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være gjennomført.
 • Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade.

Dersom du har blitt ufør i ung alder, slik at du ikke har hatt mulighet til å opparbeide deg pensjonsgivende inntekt før du ble ufør, kan du ha krav på å få beregnet uføretrygd etter særskilte regler for ung ufør. Dette innebærer at du er sikret en høyere minsteytelse enn minsteytelsen du har rett på dersom du ikke anses som ung ufør.

Hva er vilkårene for å få uføretrygd som ung ufør?

Vilkårene for å få innvilget rettighet som ung ufør er:

 • At du var under 26 år da du ble alvorlig og varig syk.
 • At sykdommen og arbeidsuførheten er dokumentert av lege eller spesialist.
 • At du søker om uføretrygd før fylte 36 år dersom du har vært mer enn 50% yrkesaktiv etter fylte 26 år.

Hvordan påvirker sivilstand minsteytelsen som ung ufør?

Rettigheter som ung ufør kommer til utbetaling fra du fyller 20 år. Avgjørende for størrelsen på minsteytelsen som ung ufør avhenger av din sivilstand. Er du ung ufør og lever sammen med ektefelle eller samboer, er minste årlige ytelse 2,66 ganger folketrygdens grunnbeløp (kr. 246.252,- pr. mai 2016). Dersom du er ung ufør og enslig, er minste årlige ytelse 2,91 ganger folketrygdens grunnbeløp (kr. 269.396,- pr. mai 2016).

Hva gjør våre advokater fo rdeg?

Regelverket i forhold til ytelser fra NAV er omfattende og komplisert, og det kan derfor ofte lønne seg å ta kontakt med en advokat.

Codex Advokat er en av Norges største aktør innen personskadesaker, og våre personskadeadvokater har lang erfaring med håndtering av blant annet trygderett.

Sitat Njaal

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.
Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater