Avslag på uføretrygd: Hva nå? [Guide]

dame med krøller i telefonen

Du kan ha krav på uføretrygd fra NAV hvis du har fått varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte. I denne artikkelen forklarer vi blant annet mer om vilkårene for uføretrygd, hvordan du kan søke uføretrygd, beregning av uføretrygd, fastsettelse av uføretidspunkt og hvordan klage på avslag på uføretrygd.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater