Voldsoffererstatning


Dersom du blir utsatt for en straffbar handling, og blir påført en personskade som følge av handlingen, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Dersom du lider et økonomisk tap, eller skaden fører til varig medisinsk invaliditet, er det viktig at du får erstatning for dette.

Erstatningskravet kan alltid rettes mot gjerningspersonen selv. Det er imidlertid ofte slik at voldsofferet ikke får erstatning fra gjerningspersonen fordi vedkommende ikke har økonomiske midler eller ikke betaler for seg av andre grunner.

Da er det viktig å vite at du kan kreve voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater