Bistandsadvokat

En dame ser ut et vindu. Foto

En bistandsadvokat kan hjelpe og bistå deg som fornærmede helt fra etterforskningsstadiet og frem til avslutning av straffesaken. Den som er utsatt for en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat. Men hvordan får du en bistandsadvokat?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
19/09/2022

Hvem har krav på bistandsadvokat?

Du kan ha krav på bistandsadvokat blant annet ved følgende tilfeller:

 • Seksuelle overgrep/voldtekt.
 • Vold eller annen grov mishandling.
 • Tvangsekteskap.
 • Menneskehandel.
 • Krenking av besøksforbud.
 • I tilfeller hvor det er grunn til å tro at fornærmede i saken som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse.
 • Den/de som er etterlatte i en drapssak, i enkelte tilfeller.

Har du ikke vært utsatt for noen av de ovennevnte tilfellene, kan du fortsatt ha rett på bistandsadvokat dersom særlige forhold tilsier det. Det blir da særlig sett på sakens art og alvor.

Dersom du får oppnevnt en bistandsadvokat, vil det offentlige betale for advokatutgiftene dine.

Hvordan finne en bistandsadvokat?

Har du først krav på bistandsadvokat har du som utgangspunkt mulighet til å velge den advokaten du selv ønsker. Det mest praktiske er da at du selv tar kontakt med advokaten, så vil advokaten sørge for oppnevning som bistandsadvokat.

Hvis du velger en bistandsadvokat som holder til langt unna ditt hjemsted, må du være forberedt på å betale advokatens reiseutgifter i forbindelse med oppdraget som bistandsadvokat.

Hva gjør en bistandsadvokat?

Bistandsadvokatens rolle er å støtte for deg under etterforskning av saken, og eventuelt under rettssaken.

Bistandsadvokatens oppgaver omfatter også behandling av sivile krav, så som oppreisning. Oppreisning er erstatning for skade av ikke økonomisk art, herunder "tort og svie".

Bistandsadvokaten kan også bistå med å rette krav mot Kontoret for voldsoffererstatning, for eksempel inntektstap og utgifter som har årsakssammenheng med skaden du er påført.

Vår personskadeavdeling er spesialisert på erstatningsrett, og har derfor bred kompetanse innen dette fagfeltet.

Som spesialiserte personskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og veiledning / anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd og veiledning om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater