Terror gir syke livreddere

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/08/2011

(Aftenposten:) Personer som deltok og hjalp ofrene etter Utøyamassakren og bomben ved Regjeringskvartalet, sliter nå selv psykisk. Mange er svært preget av terrorangrepet og er sykemeldt med ptsd og andre psykiske lidelser.

I Aftenposten fremheves at man bør være oppmerksom på følgende ting etter terrorangrepet:

• Både barn, ungdom og voksne som på ulike måter er berørt av terroren 22. juli, får psykiske etterreaksjoner.

• Vanlige reaksjoner kan være følelse av angst, frykt og bekymring for egen og andres sikkerhet.

• Endringer i berørtes adferd kan være økt aktivitetsnivå, nedsatt konsentrasjon og oppmerksomhet, økt irritabilitet eller sinne.

• Mange opplever økt tristhet, sorg eller tilbaketrekning, tap av matlyst og søvnvansker. Fysiske plager som hodepine og magesmerter er også vanlig.

• Disse reaksjonene og adferdsendringene avtar oftest over tid, men mennesker som står de berørte nær kan hjelpe ved å være oppmerksomme på disse.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater